سرمایه گذاری املاک

اخبار ۰۹/۰۱/۱۳۹۶

موضوع: سرمایه گذاری املاک
بخش اول

مسکن یکی از خصوصی ترین قسمت های اقتصادی کشور است که در حدود سیزده تا پانزده درصد از نیروی کار فعال کشور را در حوضه مسکن و یا صنایع و مشاغل وابسته به آن در خود دارد. در این بخش خصوصی، ساختمان معمولا بیش از چهل و سه درصد از سرمایه ثابت ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد که بیش از صد و چهل و پنج رشته صنعتی با این بخش در ارتباط است. بخش عمده ای از این سرمایه گزاری و پس انداز شخصی خانوارهای ایرانی ها و نیز بخش قابل توجهی از دارایی ثابت شرکت های ایرانی مربوط به این بخش است. حوضه مسکن و ساختمان نیاز و وابستگی کمتری نسبت به دیگر صنایع به واردات دارد و از سوی دیگر نیازمند نیروی انسانی با مهارت و بعضا ساده و تعداد کمی مهندس ساختمان است.

ادامه بروزرسانی …

۳۱۵۹ بازدید کل ، ۰ امروز

  • سرمایه گذاری املاک

    با در ۰۹/۰۱/۱۳۹۶ - 0 نظرات

    موضوع: سرمایه گذاری املاک بخش اول مسکن یکی از خصوصی ترین قسمت های اقتصادی کشور است که در حدود سیزده تا پانزده درصد از نیروی کار فعال کشور را در حوضه مسکن و یا صنایع و مشاغل وابسته به آن در خود دارد. در این بخش خصوصی، ساختمان معمولا بیش از چهل و سه درصد […]

    Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید